108 Maidens of Destiny Wiki
Advertisement
108 Maidens of Destiny Wiki

"The red watches the molt of the gentleman, I wish even more to ask of Heaven. Rouse from a dream the lonely crane of the Heng River. The gentleman uses thus to bow to the Immortal stoops over." - Gongsun Huang

Gongsun Huang is the fourth ranked Star Maiden and the strongest magic user amongst the 108 Star Maidens.

Across the One Hundred and Eight Star Maidens of Maiden Mountain, to be able to wander leisurely among the clouds in the Second Phase, to sing charming and refined songs, there was but one Star General that could achieve this.[1]


Appearance

The young girl was approximately twelve or thirteen years old in appearance. She wore a flower crown and long headcover, a multicolored flower dress, golden flowing shoulder covers. Her button-styled skirt hems and corners hung golden phoenix-like feathers. She seemed just like a fairy that emerged from the Sun Golden Palace.[2]

Rather than say she was a beautiful lady, it was even more appropriate to say she was an exceedingly refined loli.

Personality

Her obvious age seemed to very small, but she had a sort of exceedingly refined temperament, which made people feel great reverence for, where no one dared have contempt for her. [3]

The Dragon in the Clouds Leisure Star disliked speaking, keeping silent.  

Gongsun Huang was calm as a dry well. It appeared that the little girl was no more than seven, eight, or nine years old, but her natural disposition was steady, something that even eighty or ninety year old elders would feel inferior to.[4]

Plotline

Gongsun Huang is first seen aiding Su Xing, Wu Siyou, and Lu Xiao in their battle against the Extreme Clarity Elder Immortal. Su Xing makes a comment he had seen an image in one of visions he had that resembled her when battling the Ghost Calvary King.

She meets Su Xing after being severly poisoned by the Lady Snake Scorpion and her Star Generals. Su Xing gives her his Detoxification Pearl to lessen the poision's effects and rescues her before the Lady Snake Scorpion's subordinates are able to take her with them. It is later found out that the poison is a dark technique made by the twin sister Star Generals, Xie Chan and Xie Diao that is only able to be cured from the blood of the poison's originator.

Su Xing adventures outside to find a cure for her worsening condition, even when signing a contract would help immediately lessen her symptoms. Choosing to form a Star Convenant only when both parties are willing, he ventures to search for the sisters. After Su Xing returns obtaining the blood droplets of Xie Diao, Gongsun Huang asks Su Xing if he wants to form a contract with her. They kiss and form a Star Convenant. Most of Su Xing's adventure in the Vermillion Bird Territory involves seeking the blood samples for Gongsun Huang. After obtaining both blood samples, Gongsun Huang gets healed.

At the end of novel, she climbs to Maiden Mountain with Su Xing.

Techniques

Trivia

  • She asked Gong Caiwei to sign contract but she got rejection.[5] Gong Caiwei said that if she contracted her, others would bring them troube.[6]
  • In Su Xing's opinion she was too young to be his wife so he wanted to treat her as his daughter.
  • Regarding Gongsun Huang, the original plan was for Su Xing to go back, and when Gongsun Huang saw Su Xing covered in injuries, her immediate use of the contract was only to help Su Xing recover from his injuries. Afterwards, author forgot about this with the Fire Horn Mountain plot. In reality, this Fire Horn Mountain plot can be considered somewhat of a mistake.[7]
  • She likes to sit on Su Xing's shoulder.

References

Navigation

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Advertisement