FANDOM


Quotes Edit

"The red watches the molt of the gentleman, I wish even more to ask of Heaven. Rouse from a dream the lonely crane of the Heng River. The gentleman uses thus to bow to the Immortal stoops over."

Introduction Edit

Gongsun Huang is fourth ranked Star Maiden and the strongest magic user amongst 108 Star Maidens.

Across the One Hundred and Eight Star Maidens of Maiden Mountain, to be able to wander leisurely among the clouds in the Second Phase, to sing charming and refined songs, there was but one Star General that could achieve this.[1]

Appearance Edit

The young girl was approximately twelve or thirteen years old in appearance. She wore a flower crown and long headcover, a multicolored flower dress, golden flowing shoulder covers. Her button-styled skirt hems and corners hung golden phoenix-like feathers. She seemed just like a fairy that emerged from the Sun Golden Palace.[2]

Rather than say she was a beautiful lady, it was even more appropriate to say she was an exceedingly refined loli.

Personality Edit

Her obvious age seemed to very small, but she had a sort of exceedingly refined temperament, which made people feel great reverence for, where no one dared have contempt for her. [3]

The Dragon in the Clouds Leisure Star disliked speaking, keeping silent.  

Gongsun Huang was calm as a dry well. It appeared that the little girl was no more than seven, eight, or nine years old, but her natural disposition was steady, something that even eighty or ninety year old elders would feel inferior to.[4]

Techniques Edit

Trivia Edit

  • She asked Gong Caiwei to sign contract but she got rejection.[5] Gong Caiwei said that if she contracted her, others would bring them troube.[6]
  • In Su Xing's opinion she was too young to be his wife so he wanted to treat her as his daughter.
  • Regarding Gongsun Huang, the original plan was for Su Xing to go back, and when Gongsun Huang saw Su Xing covered in injuries, her immediate use of the contract was only to help Su Xing recover from his injuries. Afterwards, author forgot about this with the Fire Horn Mountain plot. In reality, this Fire Horn Mountain plot can be considered somewhat of a mistake.[7]
  • She likes to sit on Su Xing's shoulder.

References

NavigationEdit

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.