FANDOM


Hu Niangzi is 59th ranked Star Maiden. She is titled as the most beautiful Star General.

Appearance Edit

The girl’s body was dressed in an ocean blue. Her top only wore a bodice, revealing her underbelly and navel. Her bamboo-shoot-shaped breasts were very plump, and he could vaguely glimpse a very deep cleavage. The water-blue shoulder pads were lined with red pearls, and her lower body wore a skirt armored in the front and was longer in the back. The corners of her skirt had silk weaving, as if they were aquatic grasses gently waving, which made the girl appear considerably alluring. Her legs were slender and fair, and transparent boots extended up to her thighs.

The attire bluer than the sea that was over her whole body highlighted the girl’s wonderful curves, as if she was a mermaid who had emerged from the sea, full of a dreamy sensation.

Her beautiful long hair extended like a waterfall. The young girl’s pupils were an amber gold. Like caged smoke, it was unclear what was real and what was false.  

Her dull cherry lips, her absolutely beautiful mien, skin that surpasses snow made Su Xing unable to help but exclaim in admiration.[1]

Plotline Edit

She took initiative to sign contract with Su Xing because she needed power to kill Guan Ying. Hu Niangzi chose Kiss Contract because with stronger relationship between them, she will get more power. At that time Su Xing was without Star Generals accomanying him so she tought he was great talent (Supercluster Early Stage) and without Star General. Later, when saw how many Star Generals Su Xing contracted, she was astonished. She iniatlly tought only to get her revenge on Guan Ying and then she would leave Su Xing by commiting suicide. Over the time she saw what kind of man Su Xing really is and she became one of Su Xing's sexual partners so all thoughts of leaving him disappered. With her Star Weapon and combat prowess, she helped Su Xing a lot. On the end of novel, she climbed with Su Xing on the Maiden Mountain.

Skills Edit

  • Heaven Earth Dark Yellow Skill - When Autumn's Golden Wind Embraces Jade Dew!!

Trivia Edit

  • She strongly hates Guan Ying because of killing Wang Ying, Guan Ying refined her soul.[2]

References

NavigationEdit

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.