108 Maidens of Destiny Wiki
Advertisement
108 Maidens of Destiny Wiki
No need, Master’s decision is indeed the correct one. If Master is killed, Star Knights will also be seriously injured, even killed. The further you stay away from your Star Knight, the better. You would be able to guarantee your own safety, while the Star Knights can use this chance to find an even more powerful Master, so why wouldn’t they take it? If one day Qing-er meets such a situation, I pray Master will go as far away as possible!
Liu Qing'er to her contractor[1]

Liu Qing'er is 21st ranked Star Maiden. Xun Hou’s Star General. She is the descended incarnation of Liu Tang.

Appearance

A young girl wearing a long dress with a slender body.[2]

Her silk dress was bright red and her hair was a shade of crimson. Her eyes were a deep shade of bloody vermillion, and each piercing glance from them invoking great fear.


Plotline

Her and Xun Huo, her master, are given information of the Panther Head's (Lin Yingmei) and her master's location. After finding them, they begin fighting the pair. After being close to losing, the battle is stopped by an unknown maiden (later discovered to be Lu Xiao).

Her and her master see Su Xing, Lin Yingmei, and Wu Xinjie fighting Elder Xiu. After figuring out Su Xing has risked himself to go back to Lin Yingmei, she decides to help Lin Yingmei and Wu Xinjie with their battle against Elder Xiu. After killing Elder Xiu, she and Lin Yingmei restart their battle. After getting caught off guard from her master's death, Lin Yingmei gives her a fatal wound. She parts wishing Lin Yingmei well with her enviable master.

Techniques

  • Yellow Rank Technique “Nine Consecutive Hell Fire Demonic Slash”

References

Navigation

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Advertisement