Star Knights all only wish to serve a good master, and I have finally found my perfect one. I beg Lin sister to forgive me. It’s a shame that Star Masters cannot make two contracts at the same time, if not, I would also be willing to serve Master alongside Lin Chong sis… At that time, I promise I will return you your freedom, though I will have to offend you for now.
Wu Xinjie to Lin Yingmei[1]

Wu Xinjie is third ranked Star Maiden.

A Star General that is deeply impressed by Su Xing’s intelligence. She is his second Star General. Her aliases include “Resourceful Star” (智多星) and Wu Yong (吴用). She is the Knowledge Star (天机星). Her weapon appears to be a copper chain which she supplements with thrown talismans. Previously translated as “Wu Xinxie.”

The Knowledge Star acting as the Liangshan Maiden’s third seat naturally had her original place. Besides being exceedingly resourceful, she was the champion in understanding the specialties of the hundred and eight stars. Generally speaking, Star Generals could only comprehend their Dark Rank Tactics approximately at the Third Stage “Evil Smiting Hall,” but the First Stage was sufficient for the Knowledge Star.

Acting as the strategic Star General in a war, the Knowledge Star’s magic was sufficient enough to reverse the course of the war. 

Appearance

She was wearing what seemed to be a short green skirt, only about knee-high in length, which showed off her smooth, long pair of legs which were wrapped in white socks.[2]

Personality

Sly and calculative. She acts charming and seductive in Su Xing's presence.

Plotline

She came running to Su Xing while he was bathing, running away from Blossom Steel Tiger and she introduced to him under name Song Lu.[2] She saw Su Xing is a kind of master she sought so she made a plan to get rid of Lin Yingmei as there was known Star Master can have only one Star General. When she put her plan in action, she miscalculated Su Xing's personality so she got immediately rejected. As she saw nothing could be done, Wu Xinjie helped him save Lin Yingmei. Su Xing forgave her as she did all that to get him as her master. She kissed him for the last time and then something that went in history of Star Duels happened. Su Xing signed his second Star General, Knowledge Star Wu Xinjie.

Techniques

Items

Trivia

  • She solved Absolute For All Eternity verse from Earth.[3]
  • She gave Su Xing a blowjob, performing the Fine Ladies’ Essence Gathering technique Su Xing gave her.[4]
  • Luckily, after capturing the Nine-tailed Spirit Fox, the price of losing her virginity was negated.[5]
  • The current her and Su Xing had already developed to the Perfect Harmony Realm that Star Maidens and Star Masters practically could never reach.[6]
  • Xinjie is extremely promiscuous, often enjoying her sisters while in the bedroom with Su Xing.

References

Navigation

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.