108 Maidens of Destiny Wiki
Advertisement
108 Maidens of Destiny Wiki

Xie Chan is 35th ranked Star Maiden.

In the secret rumors of each of the Star Generals, the Double-headed Serpent Xie Zhen and the Twin-tailed Scorpion Xie Bao always were the most outstanding existences among the hundred and eight Star Maidens. The reason was very simple. This pair of twin sisters were the sole existences among the Star Generals able to simultaneously sign two contracts with any Star Master. Their nature that had excellent heart also had mutual sensitivity. Comprehending their Heaven Earth Dark Yellow was not at all surprising, however, their Gu Poisons were useless against contracted Star Generals. Star Maidens could recover in the Star Nest, killing any snake or gu. But as far as Star Generals without a contract were concerned, perhaps even Wu Siyou would feel Xie Zhen and Xie Bao were a snake and scorpion there were definitely not to be trifled with. Often, a moment of carelessness could leave no hope for a reprieve.[1]

Appearance

A small girl of eleven or twelve. She wore a tiger pelt long coat and a tiger head cap. Her delicate face wore a kind of innocent smile, showing a cute baby tooth. Obviously, she appeared to be that sort of innocent and pure, but her hand’s movements would make people shiver. The little girl wearing a red tiger pelt and children’s clothes pinched her hands around golden needles. These golden needles were fine as hair, with a vaguely visible scorpion motif.[2]

Plotline

She is one Lady Snake Scorpion's two Star Generals, along with her twin sister, that poisioned Kong Nian who was then finished by Lady Snake Scorpion in order for her to absorb Kong Nian's Star Energy.

At some point before meeting Su Xing, Gongsun Huang, is posioned by Xie Chan and her sister, Xie Diao. Su Xing captures and takes blood from Xie Chan to cure Gongsun Huang when he is in the Five Poisons Mountain. She is severly injured and has to return to Lady Snake Scorpion's Star Nest soon after.

References

Navigation

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Advertisement