108 Maidens of Destiny Wiki
Advertisement
108 Maidens of Destiny Wiki
Yuqi did not misjudge you two. To be able to make a sister do a blowjob in the water for that long, even if Little Sister had devoted herself, she could decline. En, en, en, this still actually the first time Yuqi has seen a man like you.
Zhang Yuqi to Su Xing and Shi Yuan[1]
Overview

Zhang Yuqi is 30th ranked Star Maiden.

Appearance

Su Xing and Shi Yuan saw a moving body flip out of the waters, as if she was a leaping dolphin. Her golden hair was like sea waves, bound with a sea blue ribbon. Her skin was white as snow, moist as jade. What made Su Xing and Shi Yuan flabbergasted was that girl’s attire. It was a set that was very much like what Su Xing was familiar when he was on Earth…a bikini. She had a blue muslin damask, a seaside color inlaid with white, which hung with dull golden jewelry. That skin that exceeded snow was under the double contrast of lakewater and sunlight. Like a fully occupied jade in the world, her beauty made people stifled.

This scene really was incomparable.Even if she possessed a gorgeous beauty, the Su Xing that had seen every sort of erotic scene was also blank. His nose very customarily grew hot.[2]

The white wave split apart, and the girl somersaulted. She stepped upon the lakewater, her sea blue eyes completely limpid, as if they were the ocean reflected underneath the moonlight.

Her skin surpassed snow, appearing very fragile. That fluffy golden hair flowed as two golden rivers. Her hair was a water-moistened gold color, truly a dazzling beauty.[1]

Personality

Damage Star smiled innocently, beneath the surface, she was absolutely two-faced. The innocent and harmless smile of White Stripe in the Waves was too deceptive.

She is a flirty minx. She oftentimes makes a lot of sexual innuendos.

Plotline

She met Su Xing in the Evil Smithing Hall, watching while Shi Yuan was giving him blowjob. She helped Su Xing catch Shi Yuan's Star Beast and Su Xing in return helped her catch Urgent Sea White Spirit Python. Even when she left Evil Smithing Hall, the picture of Shi Yuan 'playing flute' was deeply imprinted in her memory. When she met Su Xing in Black Turtle Territory, she teased him, mentioning words 'playing flute' oftentimes.

Trivia

  • This girl appeared so joyous and cute, yet her speech was “damage” not just in name but in reality.[3]
  • Zhang Yuqi continuously stayed in the Black Turtle Territory.[4]

References

Navigation

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Advertisement